Informujemy uczestników projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim oraz Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny,
o zakończeniu trwałości projektów. Mając powyższe na uwadze, dostawy usług (Internet, serwis sprzętu) dobiegł końca.Ww usługi prosimy załatwiać sobie we własny zakresie.