Urząd Gminy Milanów zwraca się z prośba do rolników o odbiór protokółów tzw. ”wymokowych „ składanych w 2020r.Od dnia 7 czerwca 2021r. będą przyjmowane wnioski w AR i MR w Parczewie w celu uzyskania wsparcia za straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.