Szanowni Mieszkańcy Gminy Milanów!

Pomimo wprowadzenia od 1 stycznia 2021 r.  obowiązku segregacji odpadów komunalnych, ilość odpadów niesegregowanych  w stosunku do lat ubiegłych  zamiast maleć stale się zwiększa.  W efekcie tego  gmina ponosi  bardzo duże koszty za zagospodarowanie  tych odpadów, co  przekłada się na wysokość stawki  za opłaty komunalne od jednej osoby .

W związku z powyższym od miesiąca sierpnia pracownicy Zakładu  Usług Komunalnych w Parczewie podczas odbioru odpadów będą kontrolować poprawność segregacji,  a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości odpady pozostaną nieodebrane w celu posegregowania ich zgodnie z obowiązującymi zasadami. Jeśli sytuacja się powtórzy odpady zostaną odebrane jako odpady niesegregowane i decyzją zostanie naliczona podwyższona opata w kwocie 36 zł od osoby.

Jednocześnie mamy świadomości tego, iż w  związku z panująca sytuacją epidemiologiczną i wprowadzeniem nauki zdalnej oraz trwającym okresem wakacyjnym  uczniowie pochodzący z terenu naszej gminy a uczący się poza jej granicami w chwili obecnej przebywają na terenie gminy. Obowiązkiem właściciela nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządki w gminach jest zgłoszenie każdej zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.

W związku z powyższych zwracamy się z prośbą do wszystkich Mieszkańców Gminy Milanów o deklarowanie rzeczywistej liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość , staranną segregację oraz terminowe uiszczanie opłat za odpady,

Jeśli sytuacja nie ulegnie poprawnie będziemy zmuszeni kolejny raz podnieść opłatę za odbiór odpadów komunalnych.