Szanowny mieszkańcu informujemy, że  wnioski o dodatek osłonowy można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanowie w formie papierowej lub elektronicznie od 10 stycznia 2022 roku. Osoby, które złożą wniosek w  terminie do 31 stycznia 2022 r. otrzymają wypłatę  w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które złożą wniosek od 01 lutego do 31 października 2022 r. otrzymają wypłatę  jednorazowo w wys. 100%  dodatku tj. do 2 grudnia 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 roku pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy GOPS w Milanowie:

- 83 3567639

- 83 3567638

Kliknij tutaj, aby pobrać wzór wniosku o dodatek osłonowy .docx

Kliknij tutaj, aby pobrać wzór wniosku o dodatek osłonowy .pdf

Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy

Kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania.

więcej informacji można przeczytać na https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy