RFRD

W dniu 11 kwietnia 2022 roku Gmina Milanów podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Mostowych Parczew S.A. na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 103706 L w miejscowości Cichostów”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2022 – zadanie jednoroczne). Całkowita wartość zadania 614.886,59 zł z czego wartość dofinasowania 312.812,79 zł. Wkład własny Gminy Milanów wynosi 302.073,80 zł. 

W ramach przebudowy zostanie wzmocniona istniejąca nawierzchnia bitumiczna poprzez wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej oraz wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na odcinku 526 mb. W ciągu drogi zostaną wykonane zjazdy z kostki betonowej na posesje oraz zostanie wykonany fragment chodnika z przejściem dla pieszych w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową. Zaprojektowano także budowę kanału technologicznego w pasie drogowym.

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Milanów ul. Kościelna 11A, 21-210 Milanów tel: 83 356 70 02
e-mail: gmina@milanow.pl
sponsorzy