W okresie 10.05 – 31.10.2022r. każdy mieszkaniec Gminy Milanów może skorzystać z bezpłatnego zabiegu sterylizacji albo kastracji psa lub kota.

Wysokość środków finansowych ograniczona, dofinansowanie zostanie zapewnione według kolejności zgłoszeń.

  • Akcja prowadzona we współpracy z Fundacją ZWIERZ z siedzibą w Bieruniu.
  • Mieszkańcy mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu (7:30-15:30). Informacje o akcji udzielane są pod nr tel. 83 3567624, 83 3567002
  • Zabiegi wykonuje lek. wet. J. Zdziennicki, A. Sych Przychodnia Weterynaryjna S.C., ul. Warszawska 100, 21-300 Radzyń Podlaski tel. 83 352 03 13.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest dokonanie kolejno następujących czynności:

  1. złożenie przez właściciela zwierzęcia wniosku do Wójta Gminy Milanów o dofinansowanie wykonania zabiegów wraz z aktualnym zaświadczeniem o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie (w przypadku psów), przez pełnoletniego właściciela psów i kotów, będącego mieszkańcem gminy Milanów.
  2. otrzymanie pisemnej informacji o akceptacji wniosku i skierowania na wykonanie zabiegów w zakładzie o którym mowa w ust. 1, z którym Gmina Milanów posiada zawartą umowę. Skierowania zachowują ważność przez okres miesiąca od daty wystawienia.
  3. zakwalifikowanie zwierzęcia do zabiegów i ich zrealizowanie w Przychodni Weterynaryjnej S.C., ul. Warszawska 100, 21-300 Radzyń Podlaski.

    Do dofinansowania zalicza się tylko usługę wykonania zabiegów sterylizacji/kastracji (w tym niezbędnych leków) oraz trwałego oznakowania zwierzęcia w ramach profilaktyki związanej z zapobieganiem bezdomności zwierząt. Wszelkie dodatkowe koszty związane z realizacją przedmiotowej usługi, np. koszty dojazdu do placówki weterynaryjnej, koszty opieki po zabiegowej, w tym zakupu dodatkowych leków - ponosi właściciel lub opiekun zwierzęcia.

    W ramach realizacji planu każdy pies albo kot poddany zabiegowi sterylizacji/kastracji zostaje trwale oznakowany przez wszczepienie chipa. Zwierzę nie zostanie oznakowane, jeżeli już wcześniej wszczepiono mu chip. Każde oznakowane zwierzę zostaje wpisane przez zakład wykonujący zabieg, do ogólnopolskiej bazy zwierząt oznakowanych – Safe-Animal.

    Wnioskodawcy posiadający więcej niż jedno zwierzę domowe (psa, kota), mogą w bieżącym roku budżetowym uzyskać dofinansowanie maksymalnie na sterylizację/kastrację dwóch psów lub sterylizację/kastrację dwóch kotów. Z możliwości wykonania zabiegów finansowanych przez Gminę Milanów wyłączone są zwierzęta utrzymywane przez właścicieli w ramach zorganizowanej hodowli, prowadzonej w celach zarobkowych.

    Udzielenie dofinansowania uzależnione jest od wykonania zabiegów nie później niż do dnia 31 października 2022r.

    Ostateczna decyzja co do zakwalifikowania zwierzęcia do wykonania zabiegów należy do lekarza weterynarii, który ocenia czy stan zdrowotny, wiek zwierzęcia i inne czynniki pozwalają na jego przeprowadzenie.

    W ramach realizacji Planu sterylizacji i kastracji zwierząt posiadających właściciela dopuszcza się wsparcie organizacji pozarządowych, na zasadach określonych w odrębnych umowach zawartych z tymi organizacjami.

-Wniosek o sfinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji psa lub kota sfinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji psa lub kota

 

akcja-kastracja-plakat-A3-2022-milanow_page-0001
1