Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” zaprasza do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety dotyczącej efektów realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze działania.

Ankieta