Szanowni mieszkańcy!

informujemy, że decyzją PSSE w Parczewie woda w wodociągu Milanów i Rudno jest przydatna do spożycia. Jednocześnie w  związku utrzymującymi się wysokimi temperaturami, zwracamy się również z prośbą o racjonalne gospodarowanie wodą i nie podlewanie trawników.

-Komunikat dot. wodociągu  Milanów 

-Komunikat dot. wodociągu  Rudno

-decyzja PSSE w Parczewie dot. wodociągu Milanów

-decyzja PSSE w Parczewie dot. wodociągu Rudno