5

W dniu 1 sierpnia 2022 roku zostało zakończone i odebrane zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 103706 L w miejscowości Cichostów”. Zadanie współfinansowane było ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2022 – zadanie jednoroczne). Całkowita wartość zadania 614.886,59 zł z czego wartość dofinasowania 312.812,79 zł. Wkład własny Gminy Milanów wynosi 302.073,80 zł. 

W ramach przebudowy wzmocniona została istniejąca nawierzchnia bitumiczna poprzez wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej oraz wykonano pobocza z kruszywa łamanego na odcinku 529 mb. W ciągu drogi wykonane zostały zjazdy z kostki betonowej na posesje oraz fragment chodnika z przejściem dla pieszych w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową. Wykonano także kanał technologiczny. Przebudowę wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Parczew S.A.

1
2
3
4
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Milanów ul. Kościelna 11A, 21-210 Milanów tel: 83 356 70 02
e-mail: gmina@milanow.pl
sponsorzy