Działając na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z 27 października 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 2236) Gmina Milanów informuje, że kontynuuje dystrybucję węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w okresie zakupowym od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023r.

Osoby zainteresowane zakupem preferencyjnym węgla prowadzonym przez Gminę Milanów informujemy, że zakup w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r. będzie realizowany  na podstawie nowych wniosków o zakup preferencyjny węgla. Wnioski będzie można składać w Urzędzie Gminy Milanów.

Załącznik: Wniosek


Przypominamy, że:

- zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych węgiel sprzedawany jest w dwóch transzach – do 31 grudnia i od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

- w przypadku gdy do 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony, to ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu na rok 2022 powiększa limit określony na rok 2023. 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Milanów ul. Kościelna 11A, 21-210 Milanów tel: 83 356 70 02
e-mail: gmina@milanow.pl
sponsorzy