Gmina Milanów zrealizowała operację pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kostry i Milanów oraz studni głębinowej w miejscowości Milanów”.  Celem operacji jest  „Rozwój lokalny oraz poprawę warunków życia mieszkańców w miejscowości Kostry i Milanów poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i studni głębinowej”. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. ”. Umowa o dofinansowanie nr 00123-65150-UM0300201/20.

W ramach operacji wykonano nowe ujęcie wody oraz system kanalizacji o długości 11 240 m wraz z 122 przyłączami.

Koszt całkowity realizacji zadania: 3 349 450,18 zł

Wartość dotacji: 2 131 255,15zł

logo do kanalizacja kostry

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Milanów ul. Kościelna 11A, 21-210 Milanów tel: 83 356 70 02
e-mail: gmina@milanow.pl
sponsorzy