Gmina Milanów zrealizowała operację pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kostry”.  Operacja ma  na celu  „Rozwój potencjału kulturalnego Gminy Milanów poprzez  budowę i uruchomienie świetlicy wiejskiej  w miejscowości Kostry”. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr 00059-65170-UM0310034/18. W ramach operacji wykonano świetlicę wiejską w miejscowości Kostry wraz z wyposażeniem i montażem instalacji fotowoltaicznej.

Koszt całkowity realizacji zadania: 855 049,80 zł

Wartość dotacji: 500 000,00 zł

logo do kanalizacja kostry

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Milanów ul. Kościelna 11A, 21-210 Milanów tel: 83 356 70 02
e-mail: gmina@milanow.pl
sponsorzy