przemoc konkurs

 
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kościelna 11A, 21-210 Milanów; nr tel.: 
833567639- kierownik GOPS
833567637; 833567638- pracownicy socjalni
 
2. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, działający przy GOPS w Mianowie nr tel.:
833567638- przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego; 
 
3. Urząd Gminy w Milanowie 
Pomoc psychologiczna- świadczona w ostatnią środę każdego miesiąca: w zależności od potrzeb (po uprzednim zapisaniu się na poradę osobiście lub telefonicznie) nr tel.:
833567638; 833567637- pracownicy socjalni
833567639- kierownik GOPS
Pomoc prawna- świadczona w każdy poniedziałek w godz. 9.00- 13;00
4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działająca przy Urzędzie Gminy w Milanowie; nr tel.: 
833567637- pełnomocnik wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
 
5. „Medical” Medyczne Centrum Zdrowia  ul. Osiedlowa 2B, 21-210 Milanów, nr. tel.: 
833567204
 
6. Komenda Powiatowa Policji w Parczewie, ul. Wojska Polskiego 4, 21-200 Parczew; nr tel.: 
997;
112
7. Prokuratura Rejonowa, ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew; nr. Tel:
833542466
 
8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szpitalna 2a, 21-00 Parczew, nr tel: 
833551580
 
Ogólnopolska pomoc osobom doświadczającym przemocy:
1. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, nr. tel.: 226687000  
2. Aplikacja moblilna dla osób doznających przemocy „Twój parasol”, szczegóły pod adresem https://twojparasol.com/

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Milanów ul. Kościelna 11A, 21-210 Milanów tel: 83 356 70 02
e-mail: gmina@milanow.pl
sponsorzy