Szanowni państwo!!!!

Zachęcamy do wypełnienia ankiety, której wyniki pozwolą na zdiagnozowanie zjawiska przemocy domowej na terenie gminy Milanów i zostaną wykorzystane do opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej.

https://forms.gle/bFnx1F28qzijeSJz5

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Milanów ul. Kościelna 11A, 21-210 Milanów tel: 83 356 70 02
e-mail: gmina@milanow.pl
sponsorzy