Klub dziecięcy „Kubuś” w Milanowie

Dofinansowanie utworzenia Klubu dziecięcego  z programu MALUCH+ 2022-2029”

Na podstawie zawartej umowy Gmina Milanów otrzymała środki finansowe na realizację zadania pod nazwą: „Utworzenie 8 nowych miejsc opieki w ramach programu MALUCH+ 2022-2029 – edycja 1 w Klubie dziecięcym „Kubuś” w Milanowie, ul. Szkolna 12, 21-210 Milanów”.

Utworzono: 26 styczeń 2024

maluch_pus_baner_1.png

W związku z przystąpieniem do programu MALUCH+ Gmina Milanów w dniu 29.11.2023 r. podpisała Umowę Nr 145/T/2023 w sprawie przekazania środków finansowych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 oraz budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 – edycja 1.

Na podstawie zawartej umowy Gmina Milanów otrzymała środki finansowe na realizację zadania pod nazwą: „Utworzenie 8 nowych miejsc opieki w ramach programu MALUCH+ 2022-2029 – edycja 1 w Klubie dziecięcym „Kubuś” w Milanowie, ul. Szkolna 12, 21-210 Milanów”.

W ramach powyższego zadania zostaną przeprowadzone działania polegające na:

  • opracowaniu dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń części budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na klub dziecięcy,
  • pracach adaptacyjno-budowlanych części pomieszczeń budynku,
  • zakupie pierwszego wyposażenia Klubu dziecięcego w tym: mebli w rozdzielni posiłków, zmywalni, oraz wyposażenia w niezbędny sprzęt, urządzenia i pomoce do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

Grupa docelowa objęta wsparciem to dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, od ukończenia 1 roku życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.

Celem zadania jest utworzenie 8 miejsc opieki w Klubie dziecięcym i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy.

Środki finansowe o których mowa powyżej, pochodzić będą z następujących źródeł:

  1. środki FERS w kwocie 0,00 zł
  2. środki KPO w kwocie 286 896,00 zł- w 2023 r. w kwocie 28 373,00 zł (środki majątkowe w kwocie 28 373,00 zł, środki bieżące w kwocie 0,00 zł), w 2024 r. w kwocie 258 523,00 zł (środki majątkowe w kwocie 258 523,00 zł, środki bieżące w kwocie 0,00 zł).
  3. środki budżetu państwa na finansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie do środków, o których mowa w pkt 2 w kwocie 38 708,01 zł, z podziałem w razie potrzeby na środki majątkowe i bieżące, z tego:- w 2023 r. w kwocie 0,00 zł (środki majątkowe w kwocie 0,00 zł, środki bieżące w kwocie 0,00 zł) – w 2024 r. w kwocie 38 708,01 zł

Klub dziecięcy „Kubuś” w Milanowie

zdjecie umowa luw 1 unia logo

Utworzono: 29 listopad 2023

To prawdopodobnie mój najważniejszy podpis w tym roku. Umowa ze Skarbem Państwa na utworzenie Klubu dziecięcego „Kubuś” w ramach programu „MALUCH +”  2022-2029  Edycja pierwsza – PODPIANA.

Konkrety:

Klub dziecięcy powstanie przy Szkole Podstawowej w Milanowie dla najmłodszych mieszkańców do 3 lat,

Pozyskaliśmy także fundusze z UE na pierwsze trzy lata działalności nowego klubu,

Uruchomienie: Jesień 2024r.  

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Milanów ul. Kościelna 11A, 21-210 Milanów tel: 83 356 70 02
e-mail: gmina@milanow.pl
sponsorzy