Chcesz zapewnić bezpieczeństwo i komfort twojemu zwierzakowi? Dołącz do programu kastracji, sterylizacji i czipowania zwierząt! Z dniem 29 kwietnia 2024 r. rozpoczyna się przyjmowanie nowych wniosków na wykonywanie zabiegów dla zwierząt z terenu gminy Milanów, zgodnie z Programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Milanów na 2024 r.

We współpracy z Fundacją ZWIERZ - Ogólnopolską Fundacją na Rzecz Ochrony Zwierząt oferujemy: bezpłatne czipowanie oraz sfinansowanie kastracji lub sterylizacji Twojego zwierzaka. Gmina Milanów pokrywa w całości koszt wykonania każdego zabiegu.

Projekt pn.  „ZWIERZowa Akcja Kastracja 2024!” ma na celu zlikwidowanie zjawiska bezdomności zwierząt oraz poprawę jakości utrzymywania zwierząt domowych na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

W celu przystąpienia do programu należy złożyć wniosek osobiście w Urzędzie Gminy Milanów, w pokój nr 19. W przypadku dużej liczby chętnych będzie decydowała kolejność wpływu wniosku do Urzędu Gminy.

Zabiegi będą wykonywane przez Przychodnia Weterynaryjna dr n. wet. Jerzy Zdziennicki, Andrzej Sych, Warszawska 100, 21-300 Radzyń Podlaski

Szczegółowe informacje na temat programu pod numerem telefonu 83 356 76 24.

załącznik 1.Regulamin akcji ZWIERZowa Akcja Kastracja dla mieszkancow

załącznik 2.Wniosek o sterylizację kastrację 2024r

plakat. ZWIERZ akcja kastracja 2024 fb post 1

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Milanów ul. Kościelna 11A, 21-210 Milanów tel: 83 356 70 02
e-mail: gmina@milanow.pl
sponsorzy