cyfrowy_samorzad_logo.png

 

Gmina Milanów realizuje projekt   na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0064/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe,  Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

 

Celem projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych

 

W ramach projektu zaplanowano realizację zadania pn. “Cyberbezpieczny Milanów” tj. przeprowadzenie szkoleń i audytu z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz zakup sprzętu informatycznego (min. serwerów, zasilaczy UPS, zapory sieciowej UTM) dla urzędu gminy w Milanowie. 

Całkowita wartość projektu: 284 483,00 zł.

Kwota dofinansowania: 284 483,00 zł

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Milanów ul. Kościelna 11A, 21-210 Milanów tel: 83 356 70 02
e-mail: gmina@milanow.pl
sponsorzy