Zakres prowadzonych spraw:

Do podstawowych zadań Stanowiska należy:

  1. prowadzenie i nadzór nad sprawami z zakresu ubiegania się o dofinansowanie zadańfunduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych,
  2. identyfikowanie możliwości dofinansowania przedsięwzięć prowadzonych przez Gminę                   z funduszy zewnętrznych,
  3. bieżące monitorowanie zmian aktów prawnych i procedur związanych z                 o dofinansowanie realizacji projektów z funduszy zewnętrznych,
  4. przygotowywanie wniosków i aplikacji o przyznanie środków finansowych
  5. przygotowywanie wniosków o płatność dotacji w ramach realizowanych projektów,
  6. współpraca z instytucjami wdrażającymi fundusze unijne,
  7. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z gminami partnerskimi w kraju i zagranicą                       w zakresie realizacji projektów,
  8. wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.