Projekt współfinansowany w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.
Zakres planowanych prac: termomodernizacja ( wykonanie tynków wewnętrznych, wykonanie 2 łazienek, sufity podwieszane, posadzka, podłoga, malowanie, ocieplenie stropodachu, wymiana okien, instalacja wodno-kanalizacyjna, elektryczna.      Okres realizacji:  DO VII .2013