Projekt "Czysta energia w Gminie Milanów" jest współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Koszt inwestycji to 327 180,00 zł.