Koło Gospodyń Wiejskich w Kostrach powstało w 2009 roku. Od chwili powstania członkinie koła bardzo aktywnie włączyły się w tworzenie powstałego stowarzyszenia, trudne początki nie były żadną przeszkodą by od samego powstania bardzo aktywnie włączać się w wiele inicjatyw, przedsięwzięć społecznych. Kobiety skupione w KGW angażują się we wszystkie imprezy organizowane na szczeblu lokalnym, powiatowych czy też wojewódzkim. Koło skupia wokół siebie 18 czynnie działających kobiet. Obecnie funkcję Przewodniczącej KGW Kostry pełni Pani Barbara Chilimoniuk. pozostały skład koła to:

Katarzyna Bokiniec

Mirosława Dmitruczuk

Bożena Jaskulska

Krystyna Furman

Maria Adamowicz

Alina Krępska

Maria Krępska

Czesława Łapiuk

Józefa Lipińska

Beata Bokiniec

Elżbieta Kosobucka

Danuta Piasecka

Bożena Dominik

Joanna Kuźniak

Jadwiga Kuźniak

Alina Czarniak

Janina Zalisko

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Milanów ul. Kościelna 11A, 21-210 Milanów tel: 83 356 70 02
e-mail: gmina@milanow.pl
sponsorzy